Wat is een zakelijk krediet?

Wanneer we naar de vele leningen op de markt kijkt stellen we vast dat er eigenlijk slechts twee groepen kredieten bestaan. Enerzijds is er het particuliere krediet en anderzijds is er het zakelijke krediet. Deze laatste kan niet worden afgesloten door de consument en heeft dan ook uitsluitend als doel om bedrijven de mogelijkheid te bieden om geld te lenen voor bijvoorbeeld een bepaalde grote kost of investering. De voorwaarden die verbonden zijn aan een zakelijk krediet liggen in de basis eigenlijk bijzonder dicht bij die van een gewone persoonlijke lening, maar toch zijn er structurele verschillen waar u maar beter rekening mee kunt houden. Denkt u er ook aan om voor uw bedrijf een zakelijk krediet aan te vragen? We vertellen er u in dit artikel graag alles over.

Wat is een zakelijk krediet precies?

Wanneer u als particulier geld wil lenen beschikt u daarvoor over verschillende mogelijkheden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een persoonlijke lening, maar ook een doorlopend krediet is net als nog vele andere kredietvormen eveneens een optie. Bij een zakelijk krediet is dat eigenlijk precies hetzelfde. U kunt er voor kiezen om een gewoon zakelijk krediet op afbetaling af te sluiten, maar ook een zakelijke lening met meer flexibele voorwaarden is een mogelijkheid. Let wel, net als bij een gewone lening voor particulieren geldt ook voor een zakelijk krediet dat de kostprijs sterk afhankelijk kan zijn van de aard van de lening. Ook voor een lening voor een bedrijf geldt met andere woorden, hoe flexibeler de voorwaarden, des te hoger de kostprijs van het krediet komt te liggen.

Voorwaarden voor het afsluiten van een zakelijk krediet

Het spreekt voor zich dat er aan het afsluiten van een zakelijk krediet verschillende voorwaarden verbonden zijn. De eerste voorwaarde heeft uiteraard betrekking tot de financiële mogelijkheden van het bedrijf dat de lening wil afsluiten. De bank zal er immers steeds zeker van willen zijn dat hij op een bepaald ogenblik zijn geld terugziet en dat kan alleen wanneer het bedrijf over de nodige financiële middelen beschikt om het geleende bedrag terug te betalen. Een lening met een zakelijk karakter kan afhankelijk van de aard van het krediet alsook van de hoogte er van over aanvullende voorwaarden beschikken. In het geval van een vennootschap kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de bank zal eisen dat niet alleen het bedrijf in kwestie, maar ook bijvoorbeeld de zaakvoerder garant staat voor de lening. Let hier altijd mee op. Gaat het op een bepaald ogenblik fout met de afbetaling en kan uw bedrijf de financiële druk van de lening niet meer aan, dan heeft de bank het recht om bij u als privépersoon aan te kloppen met alle gevolgen van dien.

Is een zakelijk krediet interessant?

Uiteraard is het altijd beter om geen geld te lenen, maar in bepaalde gevallen kunt u niet anders. Een zakelijk krediet is op dat vlak zeker en vast interessant te noemen, mede omdat het er voor zorgt dat bedrijven over meer financiële middelen beschikken. Anderzijds geldt voor een zakelijk krediet eigenlijk min of meer hetzelfde als voor een persoonlijke lening en dat is dat u een dergelijke financiering eigenlijk alleen maar mag afsluiten wanneer u er echt zeker van bent dat u deze kunt terugbetalen. Twijfelt u, dan is het altijd beter om voorlopig geen lening aan te gaan. Hou er tot slot zoals eerder reeds aangegeven nog rekening mee dat de verantwoordelijkheid voor het afbetalen van de lening niet uitsluitend beperkt kan zijn tot het bedrijf in kwestie. In bepaalde gevallen kan immers ook het bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de afgesloten lening.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be