U staat op het punt om een (nieuwe) zichtrekening te openen. Maar u ziet door de bomen haast het bos niet meer, want er zijn zoveel soorten zichtrekeningen… Wij behandelen de 4 meest voorkomende soorten zichtrekeningen en geven daarbij een beknopte uitleg. Ook vertellen we u welke documenten u nodig heeft om online een zichtrekening te kunnen openen.Uitleg over de persoonlijke zichtrekening

U bent er inmiddels dus achtergekomen dat er redelijk veel verschillende soorten zichtrekeningen bestaan. Per type zichtrekening verschilt het profiel. Zo kan u een persoonlijke zichtrekening aanvragen en daarvan bent u als enige de eigenaar. Als u de persoonlijke zichtrekening opent, dan heeft ook u alleen toegang tot deze rekening. Niemand anders kan aan uw tegoeden komen laat staan deze beheren. Particulieren sluiten deze zichtrekening doorgaans af.

Zichtrekeningen met volmacht

Op een goede tweede plaats komt de zichtrekening met volmacht. Met deze rekening bent u de enige eigenaar hiervan, maar… een derde persoon krijgt van u toestemming om hier gebruik van te kunnen maken. Een zichtrekening met volmacht wordt doorgaans door ouders voor hun kind aangevraagd. Het kind kan gebruik maken van de rekening en bij de tegoeden komen. De ouder kan de volmacht echter intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat het kind ongeloofde uitgaven doet. Zichtrekeningen met volmacht worden soms ook geopend door ouderen of hulpbehoevenden die voor hun administratie afhankelijk zijn van derden.

Een gemeenschappelijke zichtrekening

Bij deze rekening is het noodzakelijk dat meerdere personen de rekening openen en/of afsluiten. Een gemeenschappelijke zichtrekening wordt bijvoorbeeld aangevraagd door partners of mensen die samenwonen. Meerdere personen (meestal 2 maar dit kan ook meer zijn) zijn met een dergelijke zichtrekening in staat om de uitgeven van 1 rekening te beheren. Een gemeenschappelijke zichtrekening wordt vaak ook gebruikt door verenigingen, stichtingen, enzovoorts.

Tot slot: geblokkeerde rekening

In feite is de geblokkeerde rekening identiek aan de gemeenschappelijke zichtrekening met het belangrijkste verschil dat voor iedere transactie alle personen uitdrukkelijk toestemming moeten geven.

Zichtrekening online openen: Welke documenten heeft u nodig?

Voor het online openen van een zichtrekening moet u in ieder geval de volgende documenten opsturen of inscannen:

  • een fotokopie van een identiteitskaart;
  • bewijs van domicilie;
  • de laatste 2 loonfiches.
Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be