Comfortlening Plus Beobank, nu 4,99% JKP

  • Aantrekkelijke rentevoet
  • Lening op maat
  • Vlotte afhandeling

Vlot uw persoonlijke Lening aanvragen

Online aanvraag
Kies op onze site hoe u wilt dat we uw dossier behandelen: vanop afstand of in het kantoor.

Behandeling van uw aanvraag
We verifiëren uw gegevens. We raadplegen het gegevensbestand van de Nationale Bank

Aanvaarding van uw dossier
We zijn er bijna! Als we uw dossier aanvaarden, moet u nog wel het contract tekenen vooraleer we het geld op uw rekening kunnen storten.

4. Kan Beobank mijn kredietaanvraag weigeren?

Elke kredietaanvraag wordt grondig onderzocht. Onze taak is u toe te laten uw budget in evenwicht te houden en u te informeren over de gevaren van overmatige schuldenlast. Tijdens het onderzoek van uw kredietaanvraag moet Beobank de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België raadplegen. Als uw krediet wordt geweigerd, verbinden wij ons ertoe u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. U kan, als u dat wenst, rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel (met recto-verso kopie van uw identiteitskaart) om inlichtingen te krijgen over de eventuele registratie van uw gegevens.