Online tools bieden je een eerste inschatting van de maximale woonlening, die banken je bieden. Er zijn verschillende factoren, die een rol hebben op dit maximum. Dit is niet voor niets! Banken willen zeker weten, dat je de lasten van een hypotheek kunt dragen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele tegenslagen in de toekomst, zoals het verlies van je baan. Dit kan spelen, op het moment dat je momenteel een tijdelijk contract hebt bij een werkgever.

Maandelijkse inkomen via je werkgever

Een eerste factor waarmee rekening gehouden wordt, is je maandelijkse inkomen. Het gaat hierbij vaak om je netto-inkomen. Dit moet voldoende zijn om de lasten van een hypothecaire lening te kunnen dragen en daarbij voldoende over te houden om te leven. Ook de boodschappen, je kleding en de sportclub moeten immers betaald worden. Mocht je een werkende partner hebben, dan wordt naar het totale inkomen gekeken. Samen kun je zodoende aanzienlijk meer lenen, dan in je eentje!

Let op: zonder vast contract is het veel lastiger om een hypotheek af te sluiten. Een werkgever moet in zo’n geval aangeven, de intentie te hebben het tijdelijke contract om te zetten in een vast contract.

Percentage van de woningwaarde wat u leent

Naast de hoogte van uw inkomen, speelt ook het percentage wat u van de woningwaarde wilt lenen een rol. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de helft van de koopsom zelf te betalen uit uw eigen vermogen. In zo’n geval is een bank veel sneller geneigd de gevraagde lening aan u toe te kennen. Een bank zal in geen geval meer aan u uitlenen, dan hetgeen de woning waard is. De waarde van de woning is lang niet altijd gelijk aan de koopsom. Een taxateur zal een taxatierapport opstellen, waarin de waarde van de woning beschreven staat.


Een financieel adviseur zal u aanraden om zeker 20% van de woningwaarde uit eigen zak te betalen. Zo blijven uw maandlasten beperkt en loopt de bank geen onnodig risico.

Looptijd van een hypothecaire lening

Een derde factor om rekening mee te houden, is de looptijd van uw lening. Gemiddeld genomen wordt een hypotheek binnen 30 jaar afgelost. U kunt er echter ook voor kiezen om deze periode te verlengen tot 40 jaar. Houd er in dit geval rekening mee, dat u per saldo meer rente betaalt aan de bank. Het is dus niet per definitie aantrekkelijker om uw lening over een langere termijn af te lossen. Ook al lijkt dit soms wel zo! Uw maandlasten zijn immers lager.

Tip: het is vaak slim om voor een lange rentevaste periode te kiezen bij een lage rentestand. De kans is groot, dat de rente de komende jaren toe zal nemen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be