Nu de rentes op woonleningen zo laag staan, willen veel consumenten daarvan profiteren. Ze lenen o.a. geld voor hun woning en sluiten een woonlening af. Maar het heeft er alle schijn van dat aan deze groeiende behoefte binnenkort moeilijker kan worden voldaan. Want het Europees Comité voor Systeemrisico’s én de Nationale Bank België slaan alarm.Zij bemerken namelijk dat de Belgische banken te snel aanvragen voor woonleningen goedkeuren. En dat kan in de toekomst problemen opleveren bij woningeigenaren.

Prijzen van woningen te hoog

Zowel het Europees Comité voor Systeemrisico’s als de Nationale Bank België vinden de huidige huizenprijzen veel te hoog. De kans bestaat dat op termijn de prijzen omlaag gaan. Is dat het geval? Dan komen de grootbanken opnieuw in de problemen omdat ze teveel woonleningen hebben verstrekt.


Dat de banken tijdens de kredietcrisis in de problemen kwamen was vooral te wijten aan het feit dat ze zelf ook hypotheken afsloten op de woonleningen die ze verstrekten. Daarmee konden ze de woningen verkopen van kredietnemers indien zij hun betalingsverplichtingen niet konden nakomen.

Gedwongen verkopen zal de banken nu minder opleveren

Er is één grote maar…. want stel als de prijzen van vastgoed flink dalen in de toekomst, dan leveren de gedwongen verkopen van woningen veel minder op. Oftewel: De bank moet geld toeleggen.

Nu juist een buffer aanleggen

Volgens het Europees Comité voor Systeemrisico’s én de Nationale Bank België moeten de banken daarom juist in deze een flinke buffer opbouwen. Daarnaast zouden de maximale leenbedragen naar beneden toe bijgesteld moeten worden.