Niemand laat graag een potentieel interessante opportuniteit aan zich voorbij gaan. Wat echter wanneer u op dat ogenblik moet vaststellen dat u even niet over voldoende financiële middelen beschikt om te investeren?

In dat geval is er altijd nog de mogelijkheid om een krediet aan te vragen. Heel wat succesvolle investeerders hebben voor het uitvoeren van hun eerste investering dan ook een risicovolle financiering aangevraagd. Gelukkig is dat voor enkele inmiddels gerenommeerde ondernemers goed uitgepakt, maar het had ook de compleet andere richting uit kunnen gaan. Is geld lenen om te investeren in de praktijk dan ook wel echt een goed idee? En indien u van plan bent om het te doen, waar moet u dan precies rekening mee houden? U ontdekt het in dit blogartikel!

Hoeveel bedraagt de rente op het investeringskrediet?

De eerste vraag die u zich moet stellen bij geld lenen om te investeren heeft betrekking tot de extra kosten waar u hierdoor mee wordt geconfronteerd. Veel mensen staan er immers in eerste instantie niet bij stil, maar geld lenen kost ook geld. In het bijzonder wanneer het volgens de kredietverstrekker gaat om een (potentieel) risicovolle investering zult u kunnen vaststellen dat de rente die daarvoor wordt gevraagd behoorlijk stevig kan oplopen. Dit is een kost waar u rekening mee zult willen houden bij het bepalen van het potentiële rendement van uw investering.

Welke zekerheden zijn er van toepassing bij uw investering?

Bovenstaande heeft het eigenlijk reeds een beetje aangegeven. Voor banken evenals andere financiële instellingen geldt dat ze de rente op hun kredieten altijd bepalen aan de hand van het risico op wanbetaling. Wanneer er sprake is van een investering wordt dit risico niet alleen bepaald door de solvabiliteit van de kredietnemer, maar ook door het potentieel van de investering.

Vooraleer op zoek te gaan naar een financiering voor een bepaalde investering is het dan ook interessant… of eigenlijk zelfs vereist om uzelf de vraag te stellen welke zekerheden uw investering met zich meebrengt. Hierbij kan er worden gedacht aan de volgende factoren:

  1. Is er sprake van een bepaald activa dat sowieso een bepaalde waarde vertegenwoordigt?
  2. Worden er door de investering instant (periodieke) inkomsten gegenereerd of niet?

Bovenstaande zijn slechts twee van de vele vragen die u zich zult willen stellen. In de praktijk geldt echter voor deze vragen dat ze echt van fundamenteel belang zijn voor het kunnen inschatten van de slaagkans van de investering die u van plan bent om te doen. Wilt u bijvoorbeeld graag geld lenen voor de overname van een bedrijf? Is er in die overname een bedrijfspand inbegrepen evenals een solide klantenbestand met vaste contracten die meteen periodieke inkomsten opleveren? Dan spreekt het voor zich dat dit allemaal elementen zijn die de kredietverstrekker kunnen overtuigen en bovendien aan kunnen zetten tot de hantering van een toegankelijke(re) rente.

Wees u bewust van de risico’s en voorzie een financiële buffer

Ondernemen staat in de praktijk altijd gelijk aan risico’s nemen. Echter wordt dat risico nog groter wanneer u ervoor kiest om voor een bepaalde investering geld te gaan lenen. U loopt immers niet alleen het gevaar om (tijdelijk) geconfronteerd te worden met teruglopende inkomsten, daarnaast bestaat het risico ook dat u niet in staat zult zijn om het afgesloten krediet volgens de geldende voorwaarden terug te betalen. Dit met alle mogelijks ingrijpende gevolgen van dien.

Vooraleer te gaan investeren met geld dat u heeft geleend is het dan ook altijd van cruciaal belang om u bewust te zijn van de geldende risico’s. Minstens wordt het daarbij ook aangeraden om een bepaalde financiële buffer aan te houden. Hoeveel deze financiële buffer moet bedragen is niet echt vastgesteld. Heel wat experten stellen echter dat het wenselijk is om een reserve te voorzien die gelijk staat aan (minstens) 6 tot 12 keer het inkomen waarover u beschikt. Zelfs wanneer de investering dan niet meteen het beoogde resultaat weet te behalen beschikt u toch nog over een voldoende reserve om deze periode hopelijk te kunnen overbruggen.

Bent u niet in staat om een bepaalde reserve aan te leggen (ook rekening houdende met de meer dan waarschijnlijk vereiste eigen inbreng voor de investering)? In dat geval wordt het eigenlijk sterk afgeraden om geld te lenen voor het uitvoeren van een bepaalde investering. Mogelijks doet u er dan ook goed aan om in eerste instantie voor uzelf wat meer financiële zekerheid te creëren.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be