Een belangrijk deel van het rendement dat je kan of gaat maken met crypto wordt reeds van bij de start bepaald. Dat klinkt natuurlijk ontzettend vreemd. Hoe is het nu namelijk mogelijk dat dit rendement al van bij het begin wordt bepaald wanneer je op dat ogenblik eigenlijk nog geen daadwerkelijk rendement hebt gemaakt? Zeer eenvoudig. Het zogenaamde instapmoment, het moment waarop je ervoor kiest om een gedeelte van je fiat-geld te investeren in crypto oefent hier een uitermate belangrijke invloed op uit. Stap je in tegen een te hoge koers? Dan zal het potentiële rendement daardoor worden gefnuikt. Het bepalen van het beste instapmoment is dan ook van cruciaal belang. Hoe je dat nu precies doet laten we je zeer graag hier op deze pagina ontdekken.

Bestaat er zoiets als het beste instapmoment in crypto?

Misschien wel één van de belangrijkste vragen die mensen zich in de praktijk stellen met betrekking tot investeren in crypto heeft te maken met het feit of er zoiets bestaat als het beste instapmoment. Het antwoord op deze vraag valt eigenlijk niet éénzijdig te geven. Verschillende redenen liggen daarvan aan de basis. Om te beginnen is het bijvoorbeeld zo dat je de markt niet kan timen. Dat geldt niet alleen voor de traditionele beleggersmarkt, maar zeker ook voor de cryptomarkt. Met andere woorden, het is onmogelijk om op voorhand te kunnen achterhalen wat het meest lucratieve instapmoment is voor de middellange tot lange termijn.

Wanneer investeren bij een éénmalige investering?

Voor investeren in crypto (evenals in andere assets) geldt in de praktijk dat je een keuze kan maken uit verschillende mogelijkheden. In eerste instantie is het mogelijk om in één keer te investeren. In deze situatie kies je er dus met andere woorden voor om een éénmalige investering te doen voor een specifiek, door jou gekozen bedrag. Voor heel wat mensen die willen investeren is dit de meest logische keuze. Zij houden immers de stelling “time in the market beats timing the market” in het achterhoofd. Met andere woorden, hoe meer tijd je in de markt door kan brengen, des te meer rendement je doorgaans kan realiseren. Daar valt zeker iets voor te zeggen, alleen is het in de praktijk minstens even belangrijk om deze stelling niet op een te kortzichtige manier te bekijken.

Bij het uitvoeren van een éénmalige investering is het van cruciaal belang om dat te kunnen doen tegen een zo interessant mogelijke koers. Omwille van deze reden doe je er dan ook in de praktijk goed aan om even het koersverloop van de voorbije maanden of zelfs het voorbije jaar erbij te nemen. Merk je op dat er net sprake is geweest van een stevige bullrun waardoor de koersen stevig zijn opgelopen? Dan is daarmee helaas ook het risico toegenomen dat je geconfronteerd kan worden met een stevige terugval na je investering. Wil je een éénmalige investering doen in crypto? Dan is het dus altijd een goed idee om in te proberen schatten wat nu precies de laagst mogelijke koers is.

De DCA-methode als potentieel meest interessante keuze

Omwille van het feit dat de markt in de praktijk niet te timen valt wordt het door experten doorgaans aangeraden om de zogenaamde DCA-methode toe te passen. Het gaat hierbij om een methode waarbij er geen éénmalige investering wordt gedaan, maar waarbij er wordt gekozen voor periodieke investeringen. Concreet betekent dit in de praktijk dat je:

  1. Een vast bedrag gaat bepalen welke je wenst te investeren;
  2. De periodiciteit van je investeringen gaat bepalen (maandelijks, per kwartaal, etc.);
  3. De exacte asset waarin je gaat investeren;

Door in te stappen in crypto door het toepassen van de DCA-methode voorkom je directe blootstelling aan het zogenaamde koersrisico. Deze laat zich uiteraard wel stevig voelen wanneer er slechts sprake is van een enkele investering. Dit omdat de koers waartegen je dan instapt uiteraard slechts één vastgestelde koers is. Bij DCA-investeringen is dat niet het geval. De koers waartegen je in de maand januari instapt zal namelijk anders zijn dan de koers in februari, maart, etc. Op deze manier komt er een gemiddelde aankoopkoers tot stand die het koersrisico danig inperkt.

Conclusie; de markt valt niet te timen

Het bepalen van het meest optimale instapmoment voor een investering in crypto is in de praktijk dus allerminst een sinecure. Zoveel is wel zeker. Het is dan ook vooral omwille van deze reden dat steeds meer mensen ervoor kiezen om geen éénmalige investeringen meer te doen. In plaats daarvan kiezen het merendeel van de investeerders tegenwoordig dan ook voor een investering in termijnen. Het toepassen van de eerder op deze pagina reeds aangehaalde DCA-methode is dan ook voor het gros van de investeringen die gebeuren in crypto wellicht de meest interessante keuze.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be