Geld beleggen doen we in de praktijk met één specifieke reden en dat is kapitaalgroei realiseren.

Zelfs in tijden waarin er sprake is van een gunstige spaarrente is het zo dat de rendementen die op die manier behaald kunnen worden nog steeds heel wat beperkter kunnen uitvallen dan wanneer u bijvoorbeeld zou investeren op de beurs. Dit gezegd hebbende is er uiteraard sprake van één significant verschil tussen sparen enerzijds en beleggen anderzijds. We hebben het hierbij dan over het risico waar u mee kunt worden geconfronteerd.

Het zogenaamde depositogarantiestelsel zorgt er in de praktijk eigenlijk als het ware voor dat sparen in België zo goed als risicoloos is. Dat geldt niet voor beleggen. Bij eender welke belegging die u doet loopt u immers altijd het risico om geld te verliezen. Om dit risico zo beperkt mogelijk te kunnen houden wordt er door steeds meer beleggers voornamelijk gekeken in de richting van ETF’s. Steeds vaker worden deze beleggingsproducten dan ook bestempeld als een veilige haven om in te investeren, maar is dat ook wel echt correct? U ontdekt het antwoord in dit blogartikel.

Wat is een ETF of ‘Exchange Traded Fund’?

Wanneer u gaat beleggen in een exchange traded fund kiest u niet voor één enkele asset. Ondanks het feit dat u slechts één keer hoeft in te leggen wordt uw investering gespreid over menig aantal verschillende bedrijven. Deze bedrijven bevinden zich allemaal in het mandje van uw ETF. Voor een S&P500 ETF geldt bijvoorbeeld dat ze de volledige gelijknamige index volgt. De koers van die index wordt bepaald door alle bedrijven die er op dat ogenblik onder vallen. De opzet van dit beleggingsproduct zorgt er dus voor dat u ook bij het uitvoeren van één enkele investering toch kunt rekenen op een zeer aantrekkelijke spreiding en dus op minder risico’s.

Hoe creëert een ETF zekerheid?

Zekerheid op de beurs bestaat eigenlijk niet. Voor elke onderneming die aan de beurs genoteerd staat geldt dat ze op een zeker ogenblik in woelig vaarwater terecht kan komen. Dit geldt ook voor reuzen zoals met name een Apple of een Microsoft, al is die kans natuurlijk heel wat beperkter. Wanneer u gaat investeren in een ETF kunt u rekenen op een lager risico op totaalverlies van uw investering simpelweg als gevolg van het feit dat u niet al uw eieren in hetzelfde mandje gaat leggen. Al is ook dat relatief. Lang niet elke ETF die op de markt wordt aangeboden volgt immers een volledige index zoals de S&P500. Er bestaat bijvoorbeeld ook zoiets als een sectorspecifieke ETF waarbij alle bedrijven zich binnen dezelfde sector bevinden. Het spreekt voor zich dat in dit geval de mate aan spreiding veel beperkter is en het risico dus ook groter is.

Indien u graag wenst te beleggen in een ETF omdat u op deze manier ook met relatief lage investeringen toch kunt rekenen op een goede spreiding is het altijd interessant om te opteren voor een ETF die de brede markt volgt. Het kan hierbij dan inderdaad gaan om een tracker die de S&P500 volgt, maar ook een wereldwijde tracker zoals de bekende VWRL kan een interessante keuze zijn. Door te investeren in een dergelijk beleggingsproduct zorgt u ervoor dat u ook bij kleinere, periodieke investeringen zonder probleem kan rekenen op een gunstige spreiding. Wat dit betreft creëert een belegging doen in een exchange traded fund dan ook wel degelijk wat extra zekerheid.

Ondanks een goede spreiding niet risicoloos

Er valt heel wat positiefs te zeggen over investeren in ETF’s. Toch is het van belang om er rekening mee te houden dat ook deze beleggingsproducten niet risicoloos zijn. Bepaalde grote bedrijven uit een ETF kunnen in de problemen komen waardoor ze toch een significante drop in prijs kunnen veroorzaken. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat er ook bepaalde kosten op jaarbasis zijn verschuldigd voor ETF’s. Het rendement dat wordt behaald moet dus op z’n minst voldoende zijn om deze kosten in te kunnen dekken. Het staat als een paal boven water dat een ETF een zeer toegankelijk beleggingsproduct is, maar toch dient er wel degelijk rekening te worden gehouden met bepaalde risico’s die eraan verbonden zijn. Een honderd procent veilige haven op de beurs bestaat niet en ook ETF’s kunnen niet helemaal op die manier worden bestempeld.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be