Dit keer eens geen informatie over Belgische leningen maar speciale aandacht voor een lening waarbij ambtenaren in Nederland worden voorgetrokken: De Ambtenarenlening. De ambtenarenlening is een, hoe kan het ook anders, speciale lening voor Nederlandse ambtenaren. Nederlanders die niet voor de overheid werken die kunnen dan ook geen aanspraak maken op deze financiering. Tenzij men een partner heeft die in dienst is van de overheid.

De Nederlandse overheid heeft vele honderdduizenden werknemers in dienst. Zij nemen allen een (gedeelte van een) overheidstaak op zich en worden door de overheid daarvoor betaald. Er zijn ambtenaren die werken voor de waterschap, bij de politie of in het onderwijs. Weer anderen werken voor de Rijksoverheid, een provincie of gemeente.


De ambtenarenlening in het kort

De ambtenarenlening is een speciale lening voor ambtenaren. De lening kan men afsluiten via de website Ambtenarenlening.nl. Deze lening verschilt in feite niets met de reguliere leningen die consumenten kunnen afsluiten met het verschil dat ambtenaren deze kunnen afsluiten tegen een gunstiger rente.

Waarom kunnen Nederlandse ambtenaren goedkoper lenen?

Ambtenaren staan in Nederland bekend als betrouwbare leners/afbetalers. Net zoals hun Belgische collega’s. Waarschijnlijk omdat zij zekerder zijn van hun baan dan mensen die niet voor de overheid werken. Dat gegeven geeft de bank meer zekerheid dat een lening daadwerkelijk wordt terugbetaald. Sterker nog, ze willen maar al te graag dat ambtenaren bij hen geld komen lenen.


Bestaat deze lening ook in België?

Nee, de ambtenarenlening kunt u niet afsluiten in België. Wel kunnen Belgische ambtenaren, net zoals haar Nederlandse collega’s, doorgaans geld lenen tegen gunstiger rentetarieven en voorwaarden dan werknemers die niet in dienst zijn van de overheid.

Wat zijn de voordelen van de ambtenarenlening?

Ambtenaren worden sneller door de geldverstrekker geaccepteerd
Lenen tegen gunstiger voorwaarden.
Goedkoper geld lenen.

Nadelen?

Tijdens de looptijd kunnen de leenvoorwaarden wijzigen als een ambtenaar stopt met het werken voor de overheid.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be