Naast aandelen is de obligatie ook een zeer interessante belegging onder particuliere beleggers.

De meestal vastrentende zekerheid, die wordt uitgegeven door bedrijven of overheden, belooft een vaste rente en meer zekerheid dan bij aandelen. Waarom je bij het kiezen van een obligatie nog wel met een paar dingen rekening moet houden en welke mogelijkheden er zijn om in obligaties te beleggen, leggen we hieronder graag aan je uit.

Wat u moet weten

-Obligaties zijn effecten die worden gekenmerkt door een rentebetaling – deze kan jaarlijks of soms halfjaarlijks worden gedaan.

-De belegger geeft de emittent van een obligatie praktisch een lening die aan het einde van de looptijd moet worden terugbetaald.

-Obligaties kunnen worden uitgegeven door zowel overheden, banken als bedrijven. Het risicoprofiel verschilt van emittent tot emittent. Van eersteklas staatsobligaties tot bedrijfsobligaties, die soms risicovoller kunnen zijn. Daardoor verschillen obligaties sterk in hun risico en dus ook in hun rente.

-Investeringen kunnen worden gedaan bij de beurs in individuele obligaties, obligatiefondsen (obligatiefondsen) of obligatie-trackers.

-Twee termen die altijd vaak voorkomen in verband met obligaties en die erg belangrijk zijn, zijn rendement en rente. Rendement beschrijft het rendement op het geïnvesteerde kapitaal en de rente op de nominale waarde.

Beginnen met Obligaties

Als je er nog geen hebt: Open meteen een effectendepot! Net als aandelen worden ook obligaties op de beurs verhandeld via een effectenrekening bij een bank of een online broker.

Kies de juiste obligatie voor u (staatsobligatie, bedrijfsobligatie, enz.) en de beleggingsvorm (individuele obligatie, fonds of tracker .

Wanneer u een obligatie rechtstreeks koopt, moet u eerst vertrouwd raken met belangrijke kerncijfers zoals de nominale waarde, coupon en looptijd van een obligatie. Evenals natuurlijk informeren over de huidige koersen. Obligaties hebben vaak een hoge coupure en daarom moet je vaak grote bedragen in een obligatie stoppen.

Obligatiefondsen bieden daarentegen een bredere diversificatie en maken toetreding mogelijk met veel minder kapitaal.

Controleer de kredietwaardigheid van de emittent van de obligatie via ratingbureaus of informeer u over de huidige rating van het bedrijf. De kredietwaardigheid beschrijft de waarschijnlijkheid waarmee de emittent het geïnvesteerde kapitaal na afloop van de looptijd kan terugbetalen.

Een lage koers van een obligatie duidt op mogelijke kredietwaardigheidsproblemen.

Aandelen of obligaties?

Aandelen en obligaties, er zijn een paar overeenkomsten, maar ook veel verschillen. In tegenstelling tot aandelen verwerven obligaties niet rechtstreeks aandelen in een bedrijf. Integendeel, de uitgever van obligaties, ook bekend als de emittent, verzamelt geld van de beleggers. De koper verstrekt dus een lening aan de emittent. Je leent praktisch gezien dus geld uit tegen bepaalde voorwaarden, die aan het begin door de uitgever worden bepaald. De emittent betaalt dan regelmatig rente over de lening tot het einde van de looptijd. De procedure is wel een beetje vergelijkbaar als u aandelen koopt die ook een dividend uitkeren. Bij obligaties heb je alleen een vast recht op je rente. In het geval van aandelen is er geen recht op dividend.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be