De lage spaarrentes die er op moment van schrijven worden aangeboden door de banken zorgen ervoor dat mensen op zoek gaan naar alternatieve manieren om hun geld te laten renderen.

Niet zelden wordt er daarvoor dan in de richting van de beurs gekeken. Beleggen kan er over de lange(re) termijn immers voor zorgen dat u kunt rekenen op niet alleen een bescherming van uw vermogen, maar ook op een zekere kapitaalsgroei. Dit gezegd hebbende dringt zich bij veel mensen de vraag op of ze dan maar alle reserves aan het einde van de maand richting de beurs moeten sturen of niet. Dit is een zeer belangrijke vraag die we op deze pagina graag voor u proberen te beantwoorden.

Sparen is niet hetzelfde als beleggen

Wanneer er tegenwoordig aan veel mensen de vraag wordt gesteld op welke manier zij sparen weerklinkt vaak het antwoord “door maandelijks te beleggen in aandelen en / of ETF’s”. Het is natuurlijk prima om uw kapitaal aan het werk te zetten, maar beleggen is niet hetzelfde als sparen. Eén belangrijk punt dat u immers nooit over het hoofd mag zien heeft te maken met het feit dat beleggen nooit zonder risico is. Het geld dat u op een spaarrekening plaatst wordt door de Belgische overheid (of een andere Europese overheid) ingedekt tot een bedrag van 100.000 euro. Belangrijk om te weten is dat het hierbij gaat om een bedrag per rekeninghouder. Hebben u en uw partner twee verschillende rekeningen op jullie eigen naam bij dezelfde bank? Dan gaat het dus niet om een dekking tot 100.000 euro, maar wel tot 200.000 euro in totaal.

Het vangnet van het depositogarantiestelsel

Bovenstaande is ongelofelijk belangrijk om te weten. Mocht er zich op een bepaald ogenblik bijvoorbeeld een nieuwe bankencrisis voordoen die het voortbestaan van de bank in het gedrang brengt waar u uw spaargeld bij onder heeft gebracht bent u daarvoor ingedekt. U zult het geld dus zelfs bij het failliet van de bank niet verliezen. Dat is een ander verhaal wanneer het bedrijf waarin u heeft belegd door bijvoorbeeld aandelen te kopen failliet gaat. In dat geval mag u als aandeelhouder helemaal achteraan de rij plaatsnemen wanneer de resterende centen worden verdeeld. Voor alle duidelijkheid, de kans dat u ook maar iets van uw oorspronkelijke investering terug zal zien is ongelofelijk klein. Dit benadrukt meteen dat het kapitaal dat u gaat beleggen niet is gegarandeerd.

Een spaarrekening zorgt voor een financiële back-up

Met bovenstaande zeggen we uiteraard niet dat beleggen helemaal niet interessant is, in tegendeel. Door te beleggen zorg u ervoor dat u uw vermogen kunt wapenen tegen het zogenaamde inflatiespook. Dit terwijl u er bovendien ook voor zorgt dat u mogelijks nog een extra kapitaalgroei kunt realiseren. Echter is en blijft het minstens even belangrijk om een soort van financiële back-up te creëren die altijd beschikbaar is. Dit betekent dat u met dit gedeelte van uw vermogen:

  • Geen overeenkomst aangaat waarbij het geld langdurig wordt vastgezet;
  • Geen risico’s worden genomen op een potentieel (gedeeltelijk) verlies;

De enige echt relevante optie die dan voor handen is, is geld sparen op een spaarrekening. Dit zelfs in tijden waarin er sprake is van een lage spaarrente. Nogmaals, voor het rendement kunt u dan een bepaald gedeelte van uw vermogen gaan investeren in bijvoorbeeld de beurs terwijl u als financiële buffer het geld op een spaarrekening aanhoudt. Zo profiteert u van het beste van twee werelden.

Hoe bepaalt u het bedrag dat u moet sparen?

Bovenstaande informatie maakt dus duidelijk dat u er altijd goed aan doet om op periodieke basis een bepaald bedrag te sparen. Ook hiermee hebben we een belangrijk punt aangehaald. Stel uzelf niet als doel om bijvoorbeeld telkens aan het einde van het jaar een bepaald bedrag op uw spaarrekening over te maken. De kans dat u dit zult halen is zeer klein. Dit niet alleen omdat de decembermaand een zeer dure maand is vanwege de feestdagen, maar ook omdat dan traditioneel de afrekeningen voor bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water in de bus vallen.

Veel interessanter is het dan ook om aan het einde van de maand te evalueren hoeveel geld u nog over heeft. Vervolgens kunt u dit bedrag (gedeeltelijk) wegzetten op een spaarrekening. Let op, zorg ervoor dat u uzelf een realistisch spaardoel voor ogen stelt. Dit rekening houdende met:

  1. De inkomsten waarover u beschikt;
  2. De vaste kosten die u moet betalen (energie, afbetalingen, eten en drinken, etc.);
  3. Een bepaalde marge voor bijvoorbeeld het boeken van uw vakantie;

Is er plots sprake van een financiële meevaller? Dit bijvoorbeeld omdat uw vakantiegeld is uitbetaald of omdat u een bonus heeft gekregen van uw werkgever? Dan spreekt het voor zich dat u er op dergelijke momenten voor kunt kiezen om een gedeelte van dat bedrag ook weg te zetten als financiële buffer. Zo kunt u zich met zekerheid wapenen tegen onverwachte gebeurtenissen die de stabiliteit van uw financiële situatie in het gedrang kunnen brengen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be