Vraagt u zich af wat de maximale leeftijd is die kredietverstrekkers hanteren bij het afsluiten van een persoonlijke lening?

Op deze vraag vindt u hieronder een antwoord. Leest u dus vooral verder!
Tot welke leeftijd kunt u een persoonlijke lening afsluiten?

Wat is de maximum leeftijd die geldt voor het afsluiten van een persoonlijke lening? Op die vraag wilt u graag een antwoord hebben. Nu is het zo dat daar geen eenduidig antwoord op is. Want de maximale leeftijd die leningaanbieders hanteren kan nogal per kredietverstrekker verschillen…

Lenen tot 60 en ver boven de 70 jaar

Het verschilt dus per aanbieder tot welke leeftijd u een persoonlijke lening kunt afsluiten. Bij de ene aanbieder mag u maar tot een leeftijd van 60 jaar een nieuwe lening afsluiten, terwijl u weer bij een andere leningaanbieders tot wel 74 jaar een lening kunt aanvragen. Waar komen die verschillen vandaan horen wij u hardop denken?

Waarom verschilt de leeftijdsgrens?

Wij hebben het even voor u uitgezocht. We kwamen erachter dat aanbieders van leningen in eerste instantie natuurlijk een bepaald risico lopen indien zij leningen aan oudere personen verstrekken. Des te ouder u bent des te meer risico de aanbieder loopt. Want de kans neemt immers toe dat u komt te overlijden naarmate u ouder wordt. Waarschijnlijk zal u bij een aanbieder bij wie u op oudere leeftijd nog een lening kunt afsluiten een hogere rente betalen. Het is dus aan de aanbieders welk risico zij durven te nemen.

Geld lenen op oudere leeftijd met seniorenlening

U kunt absoluut nog steeds een persoonlijke lening op oudere leeftijd afsluiten. Er zijn in België geldverstrekkers die zich zelfs specifiek op deze doelgroep richten. Zij bieden zogenoemde seniorenleningen aan. Deze leningen voor oudere mensen worden vaak kwijtgescholden indien de lener komt te overlijden. Daar staat tegenover dat u fors meer voor deze leningen moet betalen.

Dus, geld lenen terwijl u al op leeftijd bent? Is dat mogelijk? Jazeker! Dat is mogelijk. Maar het is meestal een duurdere vorm van lenen!

Persoonlijke lening voor een bepaalde leeftijd aflossen

Indien u een persoonlijke lening wilt afsluiten terwijl u ouder bent dan is het verstandig om de voorwaarden extra goed door te nemen. De kredietverstrekker heeft meestal in de voorwaarden opgenomen dat u de lening voor een bepaalde leeftijd terugbetaald moet hebben. Dit betekent in de praktijk vaak dat u geld leent met een korte looptijd. U betaalt dus automatisch hogere maandelijkse aflossingen dan jongere mensen.

Minimale leeftijd

Naast een maximale leeftijdsgrens bestaat er ook een ondergrens voor mensen die geld willen lenen, een minimale leeftijd dus.