Als u een lening wilt afsluiten dan zult u de bank of kredietverstrekker een aantal documenten moeten aanleveren. Wij hebben op deze pagina een overzicht geplaatst met de documenten die in ieder geval vereist zijn. U kunt geen lening afsluiten onder de 21 jaar. En u kunt als 75-jarige doorgaans ook geen lening meer afsluiten, tenzij u een onderpand heeft zoals een eigen woning.

De vereiste documenten

Als u aan de voorwaarden voldoet om geld te kunnen lenen, dan moet u alleen nog de vereiste papieren aanleveren zodat de aanvraag definitief goedgekeurd kan worden. Als u de onderstaande documenten opstuurt, dan heeft u het geld doorgaans al binnen 48 uur op de rekening staan:

Een geldige identiteitskaart

  • Een bewijs van inkomen (origineel bankafschrift of uw meest recente salarisstrook)
  • De laatste aanslagbiljet (voor zelfstandigen)

Indien u nog elders een lening heeft openstaan:

  • Het leencontract en tevens het saldo dat nog openstaat

Andere soorten inkomens

Het kan natuurlijk ook zijn dat u een (extra) inkomen heeft. Bijvoorbeeld omdat u een woning verhuurd of handelt in aandelen/obligaties. Of u ontvangt een alimentatie. In dat geval moet u aanleveren:

  • De laatste drie rekeninguittreksel lijfrente
  • De laatste drie rekeninguittreksels alimentatie
  • De laatste drie rekeninguittreksels huuropbrengsten (en tevens het huurcontract)