Welke leningen zijn er allemaal ? Een overzicht van de verschillende leningen

Groene lening of groen krediet

Wanneer u op zoek bent naar een krediet dat als doel heeft om bepaalde groene renovaties uit te kunnen voeren, dan kunt u het beste een beroep doen op een zogenaamde groene lening. Een groene lening is in het leven geroepen omdat de verschillende overheden de inwoners van hun land willen stimuleren om hun woning groener te maken. Daarbij beschikt de groene lening over enkele grote voordelen tegenover andere klassieke kredieten.

Denk hierbij aan een rentekorting (vaak 1,5%) en verschillende fiscale voordelen. Het spreekt echter vanzelf dat het verkrijgen van een groene lening gebonden is aan een aantal specifieke voorwaarden. Zo dienen de werken uitgevoerd te worden door een erkende aannemer en dient u enkele bewijsstukken voor te kunnen leggen. De bewijsstukken zijn een bewijs van identiteit en inkomen, de factuur van de erkende aannemer en een aanvraagformulier dat afhankelijk kan zijn van de kredietverstrekker in kwestie.

Doorlopend lening of doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een krediet waarbij u niet gebonden bent aan een maandelijkse vaste aflossing. Een doorlopend krediet staat er namelijk voor bekend een flexibel krediet te zijn waarbij u een deel van het krediet terug op kunt vragen of juist sneller kunt aflossen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Een minpunt bij een doorlopend krediet is de relatief hoge rente. De rente van een doorlopend krediet ligt immers hoger dan bij een hypotheek en een persoonlijke lening.

Ook dit heeft weer alles te maken met de flexibele voorwaarden, vooral omdat ook de looptijd van het krediet aan wijzigingen onderhevig is. In Nederland gaat een aanvraag voor een doorlopend krediet zo goed als altijd gepaard met toetsing bij het CKP. Bij verschillende kredietverstrekkers is de leenhistorie bij het CKP een doorslaggevende factor voor het al dan niet accepteren van het krediet.

Zakelijke lening of zakelijk krediet

Een zakelijke lening is een lening dat zoals de naam reeds doet vermoeden enkel en alleen kan afgesloten worden voor zakelijke doeleinden. Het krediet wordt dan ook altijd afgesloten tussen een bedrijf en een kredietverstrekker. De reden voor het krediet kan echter verschillen van situatie tot situatie. Een bekend voorbeeld van een zakelijke lening is bijvoorbeeld wanneer u als bedrijf wenst te investeren in een zogenaamde participatie. U dient in dat geval vooral te kunnen aantonen dat de participatie het geïnvesteerde bedrag terug zal kunnen opbrengen.

Het kan echter eveneens voorkomen dat u als bedrijf wat meer ademruimte wenst en daarom een krediet wenst af te sluiten. Nog een andere mogelijkheid is dat u wenst te investeren in een nieuwe of betere infrastructuur of in onderzoek naar nieuwe technologieën. Ook bij een zakelijke lening is het vooral noodzakelijk om de kredietverstrekker een zo goed mogelijk inzicht te geven in de eventuele risico’s die gepaard gaan met het afsluiten van het krediet.

Persoonlijke lening of persoonlijk krediet

Een persoonlijke lening is een krediet dat u afsluit op uw persoonlijke naam en dus niet op een bedrijf. Er zijn bij een persoonlijke lening verschillende redenen om deze af te sluiten. U heeft bijvoorbeeld binnen uw gezien nood aan meer ademruimte of u heeft een bepaald bedrag nodig om bijvoorbeeld een auto aan te kopen. Een persoonlijke lening is een veel afgesloten lening waarbij het geleende bedrag in één keer aan u wordt uitbetaald en vervolgens maandelijks dient te worden afgelost.

Het af te lossen bedrag bestaat uit het basisbedrag waarover een bepaalde rente wordt berekend. Die rente ligt hoger dan bij een hypotheek, maar lager dan bij een doorlopend krediet. Anders dan bij een doorlopend krediet is het dan weer wel zo dat het bij een persoonlijke lening niet mogelijk is om een deel van het afgeloste bedrag terug op te vragen. Het is daarnaast ook niet mogelijk om een groter bedrag dan afgesproken af te lossen en ook de looptijd van het krediet is niet aan wijzigingen onderhevig.

Studentenlening of studenten krediet

Het studentenleven valt zeker niet mee. Nieuwe studie, nieuwe vrienden, nieuwe omgeving en een nieuwe woning. Dan is het natuurlijk best mogelijk om een studentenlening aan te vragen. Het is een lening met lagere rente en andere mogelijkheden en regels, om zo de student te kunnen helpen.

Eén van de belangrijkste voordelen van een studentenlening zit hem in het feit dat er slechts een zeer lage rente op wordt berekend en dat u een zeer lange aflossingstermijn heeft. U kunt ervoor kiezen om meteen de lening terug te beginnen betalen, maar ook om dit pas na uw studies te doen. Afhankelijk van de kredietverstrekker is het zelfs mogelijk om 15 tot 25 jaar na afsluiting van de lening het geleende bedrag terug te betalen.

Op deze manier heeft u als student de mogelijkheid om zich volledig te kunnen concentreren op de studie zonder dat u rekening dient te houden met uw financiële situatie. Hou er natuurlijk wel rekening mee dat het geleende bedrag op een dag terugbetaald zal moeten worden zodat u er niet roekeloos mee om springt.

Als student is het niet altijd even eenvoudig om over voldoende financiële middelen te beschikken om alle dagdagelijkse kosten te kunnen dragen. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden om als student een lening af te kunnen sluiten. De bekendste is natuurlijk de gewone studentenlening, maar er is meer. Het is namelijk vandaag de dag bij verschillende universiteiten en hogescholen ook mogelijk om bij hun eigen sociale dienst te lenen.

De mogelijkheden verschillen echter van school tot school en zijn ook afhankelijk van het land waar de student op school zit. Zo verschillen de voorwaarden tussen scholen in Nederland en België aanzienlijk. Wanneer u toch kiest voor een studentenlening, dan kiest u voor een lening met een bijzonder lage rente en zeer flexibele voorwaarden, maar bij het mogelijk is om uw lening af te betalen tot 15 of zelfs 25 jaar na afsluiting van het krediet in kwestie. Hou er wel rekening mee dat een studentenlening gebonden is aan enkele specifieke voorwaarden. Wanneer u aan deze voorwaarden niet meer voldoet (wanneer uw studies bijvoorbeeld onderbroken worden), kan het voorvallen dat u het geleende bedrag per direct dient terug te betalen.

Lening op afbetaling of krediet of afbetaling

Een lening op afbetaling is zonder enige twijfel het meest afgesloten krediet. Een lening op afbetaling staat ervoor dat u een bepaald (groot) bedrag leent en dat over een bepaalde termijn terugbetaald. Kenmerkend voor een dergelijke lening is dat het bedrag in verschillende termijnen wordt opgedeeld, welke meestal per maand terugbetaald dient te worden. Boven op het standaardbedrag wordt afhankelijk van het afgesloten krediet een bepaalde rente berekend.

Alvorens een lening op afbetaling wordt toegekend zal de kredietverstrekker verschillende stappen ondernemen om zich zo goed mogelijk te informeren over uw financiële mogelijkheden. Vooral uw loonfiche speelt hierbij een grote rol. Wanneer u daarnaast over nog ander gewicht beschikt om in de schaal te leggen kan dit de kredietverstrekker alleen maar helpen om zijn keuze op een positieve manier te beïnvloeden. Het gaat er steeds om dat u de kredietverstrekker zoveel mogelijk zekerheden geeft.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be